Hinnat ja myyntiehdot

Tällä sivulla on esiteltynä Fox Networks Group Oy:n (“FNG”) hinnasto ja yleiset myyntiehdot.

1. Hinnoittelu

Mainoksen hinnoittelu. Mainosten hinnat ovat voimassa, kun Asiakas on vahvistanut tilauksensa. FNGin alla mainitut kohderyhmäkaupan bruttohinnat ovat 30 sekunnin mainokselle. Muun pituisten spottien hinta lasketaan erikseen etukäteen määritellyn mainosspottien pituuden kerrointaulukon mukaan, ks. alla. Nämä kertoimet ovat käytettävissä myös FOXplay –videomainoksissa.

Spottipituuskertoimet

Spotin pituusSek.KerroinIndeksi
5”50.330
6-10”100.550
11-15”150.770
16-20”200.880
21-25”250.990
26-30”301100
31-35”351.2120
36-40”401.3130
41-45”451.4140
46-50”501.6160
51-55”551.8180
56-60”602200
61-70”652.3230
71-80”702.6260
81-90”753300
91-100”803.3330
101-110”853.6360
111-120”904400

Hinnat 2018

KohderyhmäRBS, 30"
CPP
KR-koko
4-9145368 000
15-345951 332 000
25-444601 369 000
M25-44395704 000
N25-44563665 000
35-644052 117 000
POP<504921 261 000

FOX-FOXplay-netti-tv: Videomainonnan CPM-hinnat, (kelluva mainonta, ROS)

SpottipituusFOXplayFOX Kids-osio
10 sekuntia2717.5
15 sekuntia3824.5
20 sekuntia4328
25 sekuntia4931.5
30 sekuntia5435
35 sekuntia6542
40 sekuntia7045.5
45 sekuntia7649
50 sekuntia8656
55 sekuntia9763
60 sekuntia10870

Videomainokset näytetään kelluvasti poislukien lapset.

Hinnanmuutokset. Ilmoitetut hinnat ovat voimassa toistaiseksi. FNG pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Asiakkaille. Ennen hinnanmuutosta vahvistettuihin kampanjoihin sovelletaan vanhoja hintoja. Lainsäädännön tai viranomaisten toimenpiteiden aiheuttamat hinnanmuutokset koskevat myös tehtyjä mainosaika- ja mainostilavarauksia.

Mediatoimistoalennus. Mediatoimistoalennus myönnetään FNGin hyväksymälle taholle, jolla on Kanavan hyväksymät työskentelytavat ja välineet käytössään ja jonka luottokelpoisuuden Kanava on hyväksynyt. Mediatoimistoalennuksen suuruus on 15 % ja se sovitaan yhteistyön alkaessa.

Kausi-indeksit. Kausi-indeksejä sovelletaan alla olevan taulukon mukaisesti.

Kausi-indeksit 2018

ViikkoIndeksi
1-480
5-990
10-13100
14-17105
18-22120
23-25100
26-3280
33-35100
36-39110
40-47115
48-50105
51-52100

2. Myyntiehdot

Näitä yleisiä myynti- ja sopimusehtoja sovelletaan Fox Networks Group Oy:n (“FNG”) ja yritysasiakkaan (“Asiakas”) väliseen sopimussuhteeseen mediatilan myynnissä FNGin TV- ja online-kanaville (“Kanava”) Suomessa. Ehtoja sovelletaan kaikkiin mediamyyntiä koskeviin kirjallisiin ja suullisiin tilauksiin, ellei muuta ole erikseen FNGin ja Asiakkaan välillä kirjallisesti sovittu.

3. Sopimuksen syntyminen

Sitova mediamyyntiä koskeva sopimus on syntynyt, kun FNG on kirjallisesti tai sähköisesti vahvistanut Asiakkaan tilauksen.

4. Mainonnan sisällön vaatimukset

Ei jälleenmyyntiä. Mainosaikaa varannut Asiakas ei ole oikeutettu välittämään sitä edelleen kolmannelle osapuolelle.

Mainosten sisältö ja mainosmateriaali. Mainosaikaa tilattaessa on ilmoitettava mainostettava tuote tai palvelu. Mainosten muodon ja sisällön tulee täyttää FNGn ohjeiden lisäksi lakien, asetusten, viranomaisten määräysten ja mainonnan kansainvälisten perussääntöjen asettamat vaatimukset. Mainosten tulee olla hyvän tavan mukaisia.

Lapsiin kohdistuvan mainonnan suhteen FNG edellyttää, että Asiakas tutustuu kuluttajaviranomaisten lapsiin kohdistuvaa markkinointia koskeviin määräyksiin ja noudattaa niitä.
Lääkemainokset on aina toimitettava ennakkotarkastettavaksi Lääkemainonnan tarkastusvaliokunnalle c/o Lääketeollisuus ry. Asiakas vastaa mainosten tarkastuttamisesta ennen niiden toimittamista FNGille.

Tekniset vaatimukset. Asiakas vastaa siitä, että mainosaineisto täyttää FNGn kulloinkin asettamat tekniset vaatimukset. Mainosesitysten tekniset formaatit on kuvattu FNGn nettisivuilla www.fox.fi.

Mainosmateriaalin toimittaminen. Mainosaineisto on toimitettava arkisin klo 14.00 mennessä siten, että toimituspäivän ja esityspäivän väliin jää vähintään kaksi (2) työpäivää. FNG pidättää oikeuden mainoksen tarkastamiseen ja hyväksymiseen. Mikäli mainos: a) toimitetaan edellä mainittua aikaa myöhemmin, b) ei ole FNGn teknisten vaatimusten mukainen, c) ei ole sovelias esitettäväksi kanavalla, FNGlla on oikeus jättää mainos esittämättä ilman korvausvelvollisuutta Asiakkaalle. Yllä mainitusta mainosaineiston toimittamisaikataulusta myöhästymisestä FNGllä on oikeus veloittaa Asiakasta 250 €+alv. jokaiselta myöhästymispäivältä per myöhästynyt mainos. Myöhästyneiden mainosten osalta FNG ei takaa, että mainos voidaan esittää alkuperäisen ajosuunnitelman mukaisesti.

Asiakas voi vaihtaa mainosaineiston jo käynnissä olevaan kampanjaan, jolloin FNG veloittaa 250 €+alv.

Jos Asiakas vaihtaa mainoksen tai muuttaa kampanjaa siten, että valmiit ajolistat joudutaan päivittämään, FNG veloittaa Asiakasta muutoksesta 250 € + alv jokaiselta muutetulta päivältä (maks. 3 päivää).

Kampanjan vahvistaminen

Varausajankohdasta aikaa kampanjan alkuunTarjous voimassa varausajan­kohdasta eteenpäin
28 päivää tai enemmän2 viikkoa
14-27 päivää1 viikon
7-13 päivää3 päivää
3-6 päivää1 päivän
1-2 päivääsamana päivänä

Pyhäpäivien tai mainosajan korkean kysynnän ajankohtina pidätämme oikeuden lyhentää normaaleja vahvistusaikoja.

Itsepalvelukorvaus

Itsepalvelukorvaus myönnetään myyntiehtojen ja hyvän kauppatavan mukaisesti suunnitelluista tv-mainoskampanjoista, kun kampanja on varattu, vahvistettu ja ajo-ohjeistettu OnBoard-tilausjärjestelmämme kautta ja materiaalit on toimitettu sovittujen toimintatapojen ja aikataulujen mukaisesti. Spottitoimitukset hoidetaan Spotgaten tai Adtooxin kautta. Kampanjan vahvistuksen jälkeiset muutokset, jotka kanava hoitaa itse poistavat itsepalvelukorvauksen kyseisestä kampanjasta. Itsepalvelukorvauksen määrä lasketaan 0,8 % kampanjan nettovolyymista.

Kampanjan peruuttaminen/ siirtäminen Asiakkaan toimesta. Mikäli Asiakas joutuu syystä tai toisesta peruuttamaan tai siirtämään jo vahvistetun kampanjan, FNG veloittaa peruutus-/siirtomaksua alla olevan taulukon mukaisesti. Peruutus-/siirtomaksu lasketaan peruutetun kampanjan nettosummasta. Jos vahvistettu kampanja siirretään, tulee alkuperäinen vahvistettu budjetti säilyttää.

FOX-kampanjan peruuttaminen tai siirtäminen

PeruutusPeruutusmaksu
Yli 30 vrk ennen kampanjan alkua0.1
15-30 vrk0.25
7-14 vrk0.5
Alle 7 vrk1

Mainoksen peruuttaminen/siirtäminen FNGn toimesta. FNG pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta mainoksen siirtämiseen tai tehtyjen mainosaikavarausten peruuttamiseen, mikäli erityiset syyt sitä vaativat. FNG ilmoittaa tällaisista muutoksista välittömästi sekä pyrkii antamaan muuttuneen tai peruuntuneen ajan tilalle uuden vastaavan ajan.

FNGn oikeus käyttää mainosta. Asiakas myöntää FNGlle (tai sen nimeämälle alihankkijalle) luvan kopioida, editoida ja lähettää eteenpäin työstettäväksi FNGlle toimitetun mainosmateriaalin sen saattamiseksi teknisten vaatimusten mukaiseksi. Ellei Asiakas ole kirjallisesti toisin ilmoittanut, FNGllä on mainoksen ensiesityksen jälkeen oikeus siirtää mainos toiselle tallennusalustalle ja käyttää sitä promootio- ja koulutuskäytössä.

Tekijänoikeusmaksut ja -lisenssit. Asiakas vastaa kaikista mainokseen liittyvistä tekijänoikeusmaksuista ja -lisensseistä sekä muista mainoksen esittämisen edellyttämistä luvista ja suostumuksista.

Musiikki. Asiakas myöntää FNGlle kaikki tarvittavat oikeudet mainoksen esittämiseen Kanavalla sisältäen oikeuden lähettää ja/tai esittää mainoksen sisältämä musiikki lakien ja säädösten mukaisesti. Asiakas vastaa kaikista tekijän-, patentti-, immateriaali- ja/tai muiden oikeuksien loukkaamisesta tai puuttumisesta aiheutuvista vahingoista. FNG ei vastaa kustannuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat yllä olevien ehtojen rikkomisesta Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.

5. Mainoskampanja ja sen ostotavat

Ostotavat
FNGn mainoskatkoille voi ostaa mainontaa kelluvalla kohderyhmäkaupalla, ohjelmaostamisella tai näiden yhdistelmillä.

Kohderyhmäkaupalla ostetaan haluttu määrä kontakteja valitussa ostokohderyhmässä. Kohderyhmäkaupan kontaktit ovat kelluvia koko kampanjan aikana. FNG vastaa mainosesitysten sijoittelusta. Asiakas ei voi hyödyntää kohderyhmäkauppaa, jos kampanjassa on rajoituksia esitysaikojen suhteen (esim. kellonajat, päivät, ohjelmat, yli 7 päivän tauko päivien välissä).
Ohjelmaostamisella Asiakas valitsee halutut ohjelmat, joiden yhteydessä mainos esitetään. Mainos pysyy tällöin valitulla paikalla.

Kampanjan määrittely
Kampanjalla tarkoitetaan mainosesitysten kokonaisuutta, jossa mainostetaan samaa tuotetta tai palvelua joka varataan ja vahvistetaan kerralla. Mainostajan kampanjat, joissa käytetään samaa mainosta tai mainoksia katsotaan yhdeksi kampanjakokonaisuudeksi, kun kampanjoiden välinen tauko on enintään seitsemän (7) päivää.

Aktivointiosa ja katkoyhteys
Kun Asiakas esittää saman katkon aikana brändimainoksensa lisäksi aktivointiosan, missä esiintyy selkeä kehotus toimintaan, lisätään molempiin mainoksen osiin 15 % lisämaksu. FNG vastaa mainoksen ja aktivointiosan sijoittelusta.

Määräkatkot ja määräpaikat
Asiakas voi määritellä mainosesitykselleen haluamansa katkon 4 % lisämaksulla. Halutussa katkossa Asiakas voi myös määritellä mainosesitykselleen katkon ensimmäisen, toisen, toiseksi viimeisen tai viimeisen paikan 8 % lisämaksulla. Määräkatkot ja määräpaikat on ostettava ohjelmaostamisella. Ohjelmaostamisen hinta on saatavilla mediamyynnistämme.

Kahden mainostajan yhdistetty mainos
Kahden mainostajan yhdistäessä mainosesityksensä, missä selkeästi mainostetaan kahta eri tuotetta tai tuotemerkkiä, lisätään mainoksen hintaan 30 % lisämaksu.

6. Kontaktitakuu

FNG myöntää kontaktitakuun ostetussa kohderyhmässä, kun kampanja on ostettu kohderyhmäkaupalla ja sen laajuus on minimissään 20 TRP/GRP. Alle viikon mittaisille kampanjoille ei myönnetä takuuta kampanjan aikana, vaan mahdolliset kontaktihyvitykset korvataan seuraavassa kampanjassa.
Kontaktitakuu myönnetään vain yli kolme (3) päivää kestäviin kampanjoihin. Jos kampanja jää alle 0,5 TRP/GRP Sopimuksesta, FNG ei ole velvollinen korvaamaan puuttuvia kontakteja.

7. Vuosisopimus

Vuosisopimuksessa määritellään Asiakkaan ja FNGn yhteistyö sovituksi ajanjaksoksi. Katkomainonnan lisäksi ohjelmayhteistyö ja muut luovat erikoisratkaisut kerryttävät vuosisopimusta. Niistä ei kuitenkaan myönnetä vuosisopimusalennusta. Mikäli Asiakas on tehnyt FNGn kanssa vuosisopimuksen, vuosisopimus koskee niitä asiakaskonsernin yhtiöitä, joissa omistusosuus on vähintään 50 %.

8. Laskutus ja maksuehdot

FNG laskuttaa Asiakasta kampanjan alkaessa. Laskutuksen maksuehto on 30 päivää netto. Viivästyskorkoprosentti on Suomen korkolain mukainen ja laskua koskevat huomautukset on tehtävä seitsemän (7) päivän sisällä laskun päiväyksestä.

Mediatoimistoalennuksen sijaan FNG voi myöntää Asiakkaalle ennakkolaskutusalennuksen, jos siitä on FNGn kanssa kirjallisesti sovittu. Mikäli Asiakas maksaa koko kampanjan vähintään kuusi (6) arkipäivää ennen kampanjan alkua, on Asiakas oikeutettu 12 % ennakkolaskutusalennukseen.

9. Vahingonkorvausvastuu ja reklamaatiot

Osapuolten vastuu toiselle osapuolelle aiheutuneisiin vahinkoihin rajoittuu välittömien vahinkojen korvaamiseen. Vahingonkorvausvastuun yläraja on mainosesityksen tai -kampanjan hinta.

Mainosesityksen tai mainoskampanjan reklamaatio on lähetettävä kirjallisena kahdeksan (8) vuorokauden sisällä esityksestä tai kampanjan päättymisestä. FNGsta johtuneen esitysvirheen hyvitys sovitaan tapauskohtaisesti. Hyvitys on määrältään enintään vastaava mainosaika (mikäli mainos on jäänyt kokonaan esittämättä tai mikäli mainoksella esitysvirheestä johtuen ei kohtuudella voi olettaa olevan Asiakkaalle arvoa). Mikäli vastaava mainosaika ei perustelluista syistä sovellu Asiakkaalle hyvitykseksi, hyvitys on enintään virheellisesti esitetyn mainoksen laskuttamatta jättäminen.

10. Vastuu mainoksesta

Asiakas on vastuussa mainoksen sisällöstä. Asiakas vakuuttaa ja vastaa siitä, että se on hankkinut kaikki mainoksen esittämisen edellyttämät oikeudet ja maksanut kaikki mainoksen esittämiseen liittyvät tekijänoikeus- ja muut vastaavat maksut (mukaan lukien Teosto-maksut), ja että mainos ja/tai mainoksen esittäminen ei loukkaa minkään kolmannen tahon oikeuksia. Lisäksi Asiakas vakuuttaa ja vastaa siitä, että mainos ei muutoin ole sovellettavan lainsäädännön ja markkinointisäännösten, mainonnan itsesäätelyn ja hyvän tavan vastainen.

Asiakas vastaa siitä, että noudattaa kaikkia lahjontaan ja korruptioon liittyviä lakeja ja asetuksia sekä vakuuttaa, ettei Asiakas itse eikä valtuuttamansa kolmas osapuoli Asiakkaan puolesta suoraan tai epäsuorasti kannusta tai houkuttele ketään rikkomaan sitoumuksiaan kolmansille osapuolille tarjoamalla lahjaa tai muuta etua mikä voitaisiin katsoa lahjonnaksi.

11. Ehtojen muutokset

FNG pidättää itselleen oikeuden muuttaa myyntiehtoja ilmoittamalla muutoksista kirjallisesti Asiakkaille, joiden kanssa FNGllä on Sopimus. Muutokset astuvat voimaan kahden (2) viikon kuluessa ilmoituksesta. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään muutosten astuessa voimaan.

12. Force Majeure

Kumpikaan Sopimuksen osapuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle Force Majeure -syystä johtuvaa mainosesityksen viivästymistä tai peruuntumista. Force Majeure -syyllä tarkoitetaan osapuolista riippumattomia olosuhteita ja ennalta arvaamattomia seikkoja, kuten mm. luonnon oikuista aiheutuvat haitat, sähkökatko, lakko, työsulku tai muu työtaistelu.

Molempien Sopimuksen osapuolten velvollisuudet lakkaavat Force Majeure -esteen ajaksi.

Jos Force Majeure kestää enemmän kuin kymmenen (10) päivää kummallakin osapuolella on oikeus kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolella purkaa mainoksen esittämistä koskeva sopimus ja se astuu voimaan välittömästi. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta tässä kohdassa tarkoitetun Sopimuksen purkamisen perusteella.

13. Sovellettava laki ja mahdollisten erimielisyyksien ratkaisu

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joista ei muutoin päästä sopimukseen, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.