Docrates Syöpäsairaala on yksityinen, syöpähoitoihin erikoistunut sairaala. Syksyn 2017 kampanjoinnissa sairaalan tavoitteena oli lisätä sairaalan yleistä tunnettuutta sekä viestiä erityisesti eturauhassyöpäosaamisestaan. Medioina kampanjassa olivat tv:n ohella radio, printti sekä natiivimainonta.

Docrateksen eturauhassyöpäkampanjan kohderyhmänä olivat yli 45-vuotiaat miehet, ja kanavavalikoimasta National Geographic tarjoaa erittäin profiloivan katsojakunnan. Lisäksi kanavan korkea laadukkuus niin teknisesti kuin ohjelmallisesti, vahvisti Docrateksen luottamusta siitä, että heidän kannatti valita nimenomaan National Geographic kampanjansa kuljettajaksi. Docrateksen yhteistyö luovan toimistonsa Supersonin kanssa takasi mainion konseptin FOXin tunnistetuotannon pohjaksi. Varmistaaksemme kampanjan tulosten mitattavuuden, me FOXilla teetimme ohjelmayhteistyölle kampanjamittaustutkimuksen, joka antaa selkeän kuvan kuinka hyvin luova toteutus toimii National Geographic-kanavalla. Kanavan profiili näkyy tuloksissa. Mainonnan vaikutus oli selkeä kohderyhmässä M25-44, joiden parissa harkinta ja suosittelu oli erityisen korostunut (minkälainen vaikutus mainoksella oli sinuun? -kysymys).

Kaikki Docrateksen brändi-KPIt, ja eritoten tunnettuus, olivat korkeammat mainoksen nähneiden parissa. Huomioarvo oli erittäin korkea huomioonottaen, että tarkasteltavana oli totaalipopulaatio (Nat Geoa viimeisen kahden viikon aikana katsoneiden osuus 62% vastaajista). Tunnekartasta, joka kuvastaa mainonnan katsojissa herättämiä tunteita, voidaan todeta, että se on ”esimerkillinen” verrattuna samaan kategoriaan luettavien muiden ns. Suuren riskin informatiivisiin mainoksiin (kategoriaan kuuluvat pankkilainat ja vakuutukset). Mainonta herätti siis surullisuuden tunteita, joita voi edellyttää nousevan syöpähoidoista puhuttaessa; samanaikaisesti kuitenkin välittäen korkean energian tunteita eli on aktivoiva, jolloin mainonnan näkevä henkilö haluaa hakea lisää tietoa aiheesta, harkitsee mainostettua yritystä ja haluaa suositella sitä muille. Tutkimus myös osoittaa, että kampanjan tavoitteena ollut Docrateksen tunnettuuden nostaminen kohderyhmässä onnistui sekä suositteluhalu heräsi; näiden perusteella voi todeta, että saman luovan konseptin näkyvyyden jatkaminen kannattaa.

”Kelluva ohjelmayhteistyö oli yrityksellemme ensimmäinen laatuaan, ja olen tyytyväinen tuloksiin. Ennakkoon mietin, miten näin vaikea teema – eturauhassyöpä – otettaisiin katsojien keskuudessa vastaan, mutta tutkimustulosten perusteella onnistuimme herättämään nimenomaan miehissä kiinnostusta aiheeseen. Ja mikä tärkeintä; tunnettuuden kasvattamisen lisäksi saimme kampanjan ansiosta myös suoria yhteydenottoja.” – Ella Kirjasniemi, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Docrates Syöpäsairaala.